Đường đen  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Đường đen
Đường đen

Giá cả95K ~
  Đường đen hàn quốc  
ĐƯỜNG Đen hàn quốc
 
 


Sản phẩm liên quan:
Bàn chải làm sạch
Bằng cấp:75 sao
Bàn chải làm sạch
Giá cả:15K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ nhà bếp
 
thạch rau câu chứng cút
Bằng cấp:90 sao
thạch rau câu chứng  cút
Giá cả:95K
Thể loại:ăn>thạch rau câu
 
Đường đen
Bằng cấp:85 sao
Đường đen
Giá cả:95K
Thể loại:Bột>Đường mịn
 
Trân châu Konjac
Bằng cấp:70 sao
Trân châu Konjac
Giá cả:198K
Thể loại:ăn>thạch rau câu
 

 
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071