-原料,廠商,批發商,供應商,工廠  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấpThử nghiệm túi:40K ~
   
 
 


Sản phẩm liên quan:

Bằng cấp:85 sao
Thử nghiệm túi:40K
Thể loại:Lá trà>Dụng cụ gia đình
 

 
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071