trà  Hồng H401  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

trà Hồng H401
trà  Hồng H401

Thử nghiệm túi:50K ~
  Đóng gói:5 kg hoặc 10 kg 
Nước trà đặc
Thực hành theo tỷ lệ:
120 gram trà: 5000cc
Nhiệt độ nước 95-100 độ cc
Thời gian ngâm: 13 phút
Sau khi hết thời gian, lọc lá trà
Nước dùng trà phải chờ trong 30 phút trước khi có thể sử dụng.
Công thức làm 500cc trà hồng
Cúp Shike Đầy đá>SI RÔ 45cc>Nước trà đổ đầy>Sau đó đậy nắp lại>Xuě kè
 
 


Sản phẩm liên quan:
trà Hồng H401
Bằng cấp:4 sao
trà  Hồng H401
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 

Bằng cấp:4 sao
Giá cả:1000K
Thể loại:NO>NO
 

 
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071