Trà xanh nhẹ X401  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Trà xanh nhẹ X401
Trà xanh nhẹ X401

Thử nghiệm túi:60K ~
  Trà xanh nhẹ X401 
Sản phẩm dùng thử 300g

Đóng gói:
5 kg 1 gói
Hoặc
10 kg 1 gói

Đính kèm hướng dẫn giao hàng
 
 


Sản phẩm liên quan:
Trà xanh nhẹ X401
Bằng cấp:90 sao
Trà xanh nhẹ X401
Thử nghiệm túi:60K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Dày trà xanh X501
Bằng cấp:100 sao
Dày trà xanh X501
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 

 
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071