Tìm kiếm :Nguyên%liệu%thực%phẩm-V.N TEA  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp


Bằng cấp:85 sao
Thử nghiệm túi:40K
Thể loại:Nguyên liệu thực phẩm>Dụng cụ gia đình
 
trân châu Đen
Bằng cấp:100 sao
trân châu Đen
Thử nghiệm túi:85K
Thể loại:Nguyên liệu thực phẩm>Nấu ăn với Làm bánh
 
Trà sữa Vàng(2kg)
Bằng cấp:100 sao
Trà sữa Vàng(2kg)
Giá cả:95K
Thể loại:Nguyên liệu thực phẩm>Nấu ăn với Làm bánh
 

Bằng cấp:70 sao
Giá cả:1000K
Thể loại:Nguyên liệu thực phẩm>Hoa khô
 

 
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071