Tìm kiếm :Nước%trái%cây-V.N TEA  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Nước Dâu tây
Bằng cấp:90 sao
Nước Dâu tây
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Bưởi đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Bưởi đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Táo đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Táo đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Kiwi
Bằng cấp:90 sao
Nước Kiwi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Dưa bở Tân Cương
Bằng cấp:90 sao
Nước Dưa bở Tân Cương
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Cam bergamot
Bằng cấp:90 sao
Nước Cam bergamot
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước dứa
Bằng cấp:90 sao
Nước dứa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước cam
Bằng cấp:90 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước cam
Bằng cấp:90 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước xoài
Bằng cấp:90 sao
Nước  xoài
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước chuối
Bằng cấp:90 sao
Nước chuối
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Blueberry,Việt quất.
Bằng cấp:90 sao
Nước Blueberry,Việt quất.
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Sữa chua
Bằng cấp:90 sao
Sữa chua
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước nho
Bằng cấp:90 sao
Nước nho
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước vải thiều
Bằng cấp:90 sao
Nước vải thiều
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước chanh leo
Bằng cấp:90 sao
Nước chanh leo
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Đào
Bằng cấp:90 sao
Nước Đào
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước ổi
Bằng cấp:90 sao
Nước ổi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Dâu tằm
Bằng cấp:90 sao
Nước Dâu tằm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Cranberry
Bằng cấp:90 sao
Nước Cranberry
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Kẹp sắt
Bằng cấp:90 sao
Kẹp sắt
Giá cả:1000kK
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 

 
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071