Tìm kiếm :Hoa%Cỏ-V.N TEA  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Hoa bụt giấm
Bằng cấp:90 sao
Hoa bụt giấm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Hoa cúc
Bằng cấp:90 sao
Hoa cúc
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Hoa nhài
Bằng cấp:90 sao
Hoa nhài
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước hoa hồng
Bằng cấp:90 sao
Nước hoa hồng
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Đường Hoa oải hương
Bằng cấp:90 sao
Đường Hoa oải hương
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Đường Bạc hà
Bằng cấp:90 sao
Đường Bạc hà
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 

 
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071