Trà sữa nguyên liệu bán buôn  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Nước vải thiều
Bằng cấp:90 sao
Nước vải thiều
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước chanh leo
Bằng cấp:90 sao
Nước chanh leo
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Hoa cúc
Bằng cấp:90 sao
Hoa cúc
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước Bưởi đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Bưởi đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Táo đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Táo đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Bạc hà
Bằng cấp:90 sao
Đường Bạc hà
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước Kiwi
Bằng cấp:90 sao
Nước Kiwi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Caramel
Bằng cấp:90 sao
Caramel
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước hoa hồng
Bằng cấp:90 sao
Nước hoa hồng
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước nho
Bằng cấp:90 sao
Nước nho
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Cam bergamot
Bằng cấp:90 sao
Nước Cam bergamot
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Trà bí đao
Bằng cấp:90 sao
Trà bí đao
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước cam
Bằng cấp:90 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Dâu tây
Bằng cấp:90 sao
Nước Dâu tây
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước chuối
Bằng cấp:90 sao
Nước chuối
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Cranberry
Bằng cấp:90 sao
Nước Cranberry
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước cam
Bằng cấp:90 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Hoa nhài
Bằng cấp:90 sao
Hoa nhài
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Đường Hoa oải hương
Bằng cấp:90 sao
Đường Hoa oải hương
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Đường Hoa quế
Bằng cấp:90 sao
Đường Hoa quế
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước dứa
Bằng cấp:90 sao
Nước dứa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
TRà gìà ô long -WS511
Bằng cấp:100 sao
TRà gìà ô long -WS511
Thử nghiệm túi:95K
Thể loại:Lá trà>TRà ô long
 
Trân châu Konjac
Bằng cấp:70 sao
Trân châu Konjac
Giá cả:198K
Thể loại:ăn>thạch rau câu
 
Giỏ đựng ống hút(Lỗ tròn)
Bằng cấp:90 sao
Giỏ đựng ống hút(Lỗ tròn)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Lắc 700cc
Bằng cấp:90 sao
Lắc 700cc
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Nhiệt kế điện tử (-25 đến 300 độ)
Bằng cấp:90 sao
Nhiệt kế điện tử (-25 đến 300 độ)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Xẻng xúc đá (Trung bình)
Bằng cấp:90 sao
Xẻng xúc đá (Trung bình)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Cân điện tử 1g~4000g
Bằng cấp:90 sao
Cân điện tử 1g~4000g
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Bọt sữa Bột
Bằng cấp:90 sao
Bọt sữa Bột
Thử nghiệm túi:30K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Bột matcha Trà xanh
Bằng cấp:90 sao
Bột matcha Trà xanh
Thử nghiệm túi:30K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Giỏ đựng ống hút(Táo)
Bằng cấp:90 sao
Giỏ đựng ống hút(Táo)
Giá cả:250K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Xẻng xúc đá (Lớn)
Bằng cấp:90 sao
Xẻng xúc đá (Lớn)
Giá cả:250K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 

 1 2 3 4 5 6  
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071