Trà sữa nguyên liệu bán buôn  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Nước cam
Bằng cấp:4 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước ổi
Bằng cấp:4 sao
Nước ổi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước vải thiều
Bằng cấp:4 sao
Nước vải thiều
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước nho
Bằng cấp:4 sao
Nước nho
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Hoa nhài
Bằng cấp:4 sao
Hoa nhài
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước Cranberry
Bằng cấp:4 sao
Nước Cranberry
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước chuối
Bằng cấp:4 sao
Nước chuối
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước xoài
Bằng cấp:4 sao
Nước  xoài
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Bưởi đỏ
Bằng cấp:4 sao
Nước Bưởi đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Táo đỏ
Bằng cấp:4 sao
Nước Táo đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Hoa quế
Bằng cấp:4 sao
Đường Hoa quế
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Đường Bạc hà
Bằng cấp:4 sao
Đường Bạc hà
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Đường Hoa oải hương
Bằng cấp:4 sao
Đường Hoa oải hương
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 

Bằng cấp:3 sao
Giá cả:198K
Thể loại:NO>NO
 
Giỏ đựng ống hút(Lỗ tròn)
Bằng cấp:4 sao
Giỏ đựng ống hút(Lỗ tròn)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Nhiệt kế điện tử (-25 đến 300 độ)
Bằng cấp:4 sao
Nhiệt kế điện tử (-25 đến 300 độ)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Cân điện tử 1g~4000g
Bằng cấp:4 sao
Cân điện tử 1g~4000g
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Lắc 700cc
Bằng cấp:4 sao
Lắc 700cc
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Xẻng xúc đá (Trung bình)
Bằng cấp:4 sao
Xẻng xúc đá (Trung bình)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Bọt sữa Bột
Bằng cấp:4 sao
Bọt sữa Bột
Thử nghiệm túi:30K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Giỏ đựng ống hút(Táo)
Bằng cấp:4 sao
Giỏ đựng ống hút(Táo)
Giá cả:250K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Bột matcha Trà xanh
Bằng cấp:90 sao
Bột matcha Trà xanh
Thử nghiệm túi:30K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Xẻng xúc đá (Lớn)
Bằng cấp:4 sao
Xẻng xúc đá (Lớn)
Giá cả:250K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Lọc trà(Bình cắm điện giữ nhiệt chuyên dụng)
Bằng cấp:3 sao
Lọc trà(Bình cắm điện giữ nhiệt chuyên dụng)
Giá cả:300K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Đường fructose
Bằng cấp:4 sao
Đường fructose
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Bình giữ nhiệt(Đỏ)
Bằng cấp:75 sao
Bình giữ nhiệt(Đỏ)
Giá cả:648K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Bình giữ nhiệt(Đen)
Bằng cấp:75 sao
Bình giữ nhiệt(Đen)
Giá cả:648K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Trà hoa đậu biếc
Bằng cấp:4 sao
Trà hoa đậu biếc
Thử nghiệm túi:80K
Thể loại:Lá trà>Hoa khô
 
Súp trà Thu thập Cốc(Cắm điện chuyên dụng)
Bằng cấp:85 sao
Súp trà Thu thập Cốc(Cắm điện chuyên dụng)
Giá cả:980K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Thiết bị
 

Bằng cấp:3 sao
Giá cả:1000K
Thể loại:NO>NO
 

Bằng cấp:5 sao
Giá cả:1000K
Thể loại:NO>NO
 

Bằng cấp:3 sao
Giá cả:1000kK
Thể loại:NO>NO
 

 1 2 3 4 5 6  
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071