Trà sữa nguyên liệu bán buôn  
         
 
 
Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Lắc 500cc
Bằng cấp:4 sao
Lắc 500cc
Giá cả:100K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Cốc nhựa 5000cc
Bằng cấp:4 sao
Cốc nhựa 5000cc
Giá cả:100K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
trà Hồng -H305
Bằng cấp:80 sao
trà Hồng  -H305
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Trà hồng Mật
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng Mật
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Rổ lọc trân châu
Bằng cấp:4 sao
Rổ lọc trân châu
Giá cả:120K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Trà hồng Bá tước
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng  Bá tước
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Trà hồng Cà phê
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng Cà phê
Thử nghiệm túi:45K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
trà Hồng H401
Bằng cấp:90 sao
trà  Hồng H401
Thử nghiệm túi:55K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Lắc 350cc
Bằng cấp:4 sao
Lắc 350cc
Giá cả:150K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Xẻng xúc đá (Nhỏ)
Bằng cấp:4 sao
Xẻng xúc đá (Nhỏ)
Giá cả:150K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Trà xanh nhẹ X401
Bằng cấp:90 sao
Trà xanh nhẹ X401
Thử nghiệm túi:60K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
mật ong Hoa
Bằng cấp:4 sao
mật ong Hoa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Dày trà xanh X501
Bằng cấp:100 sao
Dày trà xanh X501
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Caramel
Bằng cấp:4 sao
Caramel
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước Dưa bở Tân Cương
Bằng cấp:4 sao
Nước Dưa bở Tân Cương
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Blueberry,Việt quất.
Bằng cấp:4 sao
Nước Blueberry,Việt quất.
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 

Bằng cấp:4 sao
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước hoa hồng
Bằng cấp:4 sao
Nước hoa hồng
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước Dâu tây
Bằng cấp:4 sao
Nước Dâu tây
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Cam bergamot
Bằng cấp:4 sao
Nước Cam bergamot
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước cam
Bằng cấp:4 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Maple
Bằng cấp:4 sao
Đường  Maple
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Hoa bụt giấm
Bằng cấp:4 sao
Hoa bụt giấm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Đường Đen
Bằng cấp:4 sao
Đường Đen
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Trà bí đao
Bằng cấp:4 sao
Trà bí đao
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Hoa cúc
Bằng cấp:4 sao
Hoa cúc
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước Kiwi
Bằng cấp:4 sao
Nước Kiwi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước chanh leo
Bằng cấp:4 sao
Nước chanh leo
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Dâu tằm
Bằng cấp:4 sao
Nước Dâu tằm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
hazelnut
Bằng cấp:4 sao
hazelnut
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước dứa
Bằng cấp:4 sao
Nước dứa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Đào
Bằng cấp:4 sao
Nước Đào
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 

 1 2 3 4 5 6  
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa trân châu, nguyên liệu, nguyên liệu, dạy học
Bán buôn, nhà cung cấp

Địa chỉ công ty:
174 Nguyen Hoang,An Phu Ward,dist,2,Hmc

Điện thoại di động:
0563297071