Trà sữa nguyên liệu bán buôn-Trà sữa nguyên liệu bán buôn  
         
 
 
Trà sữa nguyên liệu bán buôn
Cà phê trà đen
Bằng cấp:90 sao
Cà phê trà đen
Thử nghiệm túi:55K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Bột cà phê
Bằng cấp:80 sao
Bột cà phê
Thử nghiệm túi:70K
Thể loại:Bột>cà phê
 
Trà xanh nhẹ X401
Bằng cấp:90 sao
Trà xanh nhẹ X401
Thử nghiệm túi:60K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
hazelnut
Bằng cấp:90 sao
hazelnut
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước ổi
Bằng cấp:90 sao
Nước ổi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước vải thiều
Bằng cấp:90 sao
Nước vải thiều
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
mật ong Hoa
Bằng cấp:90 sao
mật ong Hoa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
mật ong Hoa
Bằng cấp:90 sao
mật ong Hoa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Trà hồng Mật
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng Mật
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Caramel
Bằng cấp:90 sao
Caramel
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước Bưởi đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Bưởi đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Ch̀è xanh ô long trộn trà hồng cà phê
Bằng cấp:90 sao
Ch̀è xanh ô long trộn trà hồng cà phê
Thử nghiệm túi:85K
Thể loại:Lá trà>TRà ô long
 
Nước cam
Bằng cấp:90 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 

Bằng cấp:85 sao
Thử nghiệm túi:40K
Thể loại:Nguyên liệu thực phẩm>Dụng cụ gia đình
 
Dày trà xanh X501
Bằng cấp:100 sao
Dày trà xanh X501
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
CHè xanh ô long đất đồi -WH409
Bằng cấp:90 sao
CHè xanh ô long đất đồi -WH409
Thử nghiệm túi:80K
Thể loại:Lá trà>TRà ô long
 
trà Hồng H401
Bằng cấp:90 sao
trà  Hồng H401
Thử nghiệm túi:55K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Bột matcha Trà xanh
Bằng cấp:90 sao
Bột matcha Trà xanh
Thử nghiệm túi:30K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Trà hoa đậu biếc
Bằng cấp:90 sao
Trà hoa đậu biếc
Thử nghiệm túi:80K
Thể loại:Lá trà>Hoa khô
 
Đường Maple
Bằng cấp:90 sao
Đường  Maple
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước chanh leo
Bằng cấp:90 sao
Nước chanh leo
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Hoa nhài
Bằng cấp:90 sao
Hoa nhài
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Trà hồng Bá tước
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng  Bá tước
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Trà bí đao
Bằng cấp:90 sao
Trà bí đao
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước Táo đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Táo đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
TRà gìà ô long -WS511
Bằng cấp:100 sao
TRà gìà ô long -WS511
Thử nghiệm túi:95K
Thể loại:Lá trà>TRà ô long
 
Đường Hoa quế
Bằng cấp:90 sao
Đường Hoa quế
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Bọt sữa Bột
Bằng cấp:90 sao
Bọt sữa Bột
Thử nghiệm túi:30K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Đường fructose
Bằng cấp:90 sao
Đường fructose
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước Đào
Bằng cấp:90 sao
Nước Đào
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Hoa cúc
Bằng cấp:90 sao
Hoa cúc
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước Blueberry,Việt quất.
Bằng cấp:90 sao
Nước Blueberry,Việt quất.
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 

 1 2 3 4 5 6  
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa nguyên liệu bán buôn