Trà sữa nguyên liệu bán buôn-Trà sữa nguyên liệu bán buôn  
         
 
 
Trà sữa nguyên liệu bán buôn
thạch rau câu chứng cút
Bằng cấp:80 sao
thạch rau câu chứng  cút
Thử nghiệm túi:100K
Thể loại:ăn>thạch rau câu
 
hương vị chè xanh
Bằng cấp:100 sao
hương vị chè xanh
Thử nghiệm túi:140K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
trà Hồng -H305
Bằng cấp:80 sao
trà Hồng  -H305
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Bột Sữa Creamer 411(25kg)
Bằng cấp:90 sao
Bột Sữa Creamer 411(25kg)
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
trân châu Đen(2kg)
Bằng cấp:100 sao
trân châu Đen(2kg)
Thử nghiệm túi:85K
Thể loại:ăn>Nấu ăn với Làm bánh
 
Nước Dâu tằm
Bằng cấp:90 sao
Nước Dâu tằm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Đen
Bằng cấp:90 sao
Đường Đen
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Hoa bụt giấm
Bằng cấp:90 sao
Hoa bụt giấm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước nho
Bằng cấp:90 sao
Nước nho
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Sữa chua
Bằng cấp:90 sao
Sữa chua
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước hoa hồng
Bằng cấp:90 sao
Nước hoa hồng
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước Cam bergamot
Bằng cấp:90 sao
Nước Cam bergamot
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Kiwi
Bằng cấp:90 sao
Nước Kiwi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước chuối
Bằng cấp:90 sao
Nước chuối
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước cam
Bằng cấp:90 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Hoa oải hương
Bằng cấp:90 sao
Đường Hoa oải hương
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Cà phê trà đen
Bằng cấp:90 sao
Cà phê trà đen
Thử nghiệm túi:55K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Bột cà phê
Bằng cấp:80 sao
Bột cà phê
Thử nghiệm túi:70K
Thể loại:Bột>cà phê
 
Trà xanh nhẹ X401
Bằng cấp:90 sao
Trà xanh nhẹ X401
Thử nghiệm túi:60K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Ch̀è xanh ô long trộn trà hồng cà phê
Bằng cấp:90 sao
Ch̀è xanh ô long trộn trà hồng cà phê
Thử nghiệm túi:85K
Thể loại:Lá trà>TRà ô long
 

Bằng cấp:85 sao
Thử nghiệm túi:40K
Thể loại:Lá trà>Dụng cụ gia đình
 
Dày trà xanh X501
Bằng cấp:100 sao
Dày trà xanh X501
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
hazelnut
Bằng cấp:90 sao
hazelnut
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước ổi
Bằng cấp:90 sao
Nước ổi
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước vải thiều
Bằng cấp:90 sao
Nước vải thiều
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
mật ong Hoa
Bằng cấp:90 sao
mật ong Hoa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
mật ong Hoa
Bằng cấp:90 sao
mật ong Hoa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Trà hồng Mật
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng Mật
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Caramel
Bằng cấp:90 sao
Caramel
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước Bưởi đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Bưởi đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước cam
Bằng cấp:90 sao
Nước cam
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
CHè xanh ô long đất đồi -WH409
Bằng cấp:90 sao
CHè xanh ô long đất đồi -WH409
Thử nghiệm túi:80K
Thể loại:Lá trà>TRà ô long
 

 1 2 3 4 5 6  
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa nguyên liệu bán buôn