Trà sữa nguyên liệu bán buôn-Trà sữa nguyên liệu bán buôn  
         
 
 
Trà sữa nguyên liệu bán buôn
Đường fructose
Bằng cấp:90 sao
Đường fructose
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Trà hồng Bá tước
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng  Bá tước
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Trà bí đao
Bằng cấp:90 sao
Trà bí đao
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Nước Táo đỏ
Bằng cấp:90 sao
Nước Táo đỏ
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Hoa quế
Bằng cấp:90 sao
Đường Hoa quế
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
thạch rau câu chứng cút
Bằng cấp:80 sao
thạch rau câu chứng  cút
Thử nghiệm túi:100K
Thể loại:ăn>thạch rau câu
 
chè xanh thơm ngon
Bằng cấp:90 sao
chè xanh thơm ngon
Thử nghiệm túi:80K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Bột Sữa Creamer -391(25kg)
Bằng cấp:80 sao
Bột Sữa Creamer -391(25kg)
Thử nghiệm túi:35K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Bột Sữa Creamer 411(1kg)
Bằng cấp:90 sao
Bột Sữa Creamer 411(1kg)
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
thạch rau câu chứng cút
Bằng cấp:80 sao
thạch rau câu chứng  cút
Thử nghiệm túi:100K
Thể loại:ăn>thạch rau câu
 
hương vị chè xanh
Bằng cấp:100 sao
hương vị chè xanh
Thử nghiệm túi:140K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Nước Đào
Bằng cấp:90 sao
Nước Đào
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Hoa cúc
Bằng cấp:90 sao
Hoa cúc
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
trà Hồng -H305
Bằng cấp:80 sao
trà Hồng  -H305
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Nước Blueberry,Việt quất.
Bằng cấp:90 sao
Nước Blueberry,Việt quất.
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Bột Sữa Creamer 411(25kg)
Bằng cấp:90 sao
Bột Sữa Creamer 411(25kg)
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
trân châu Đen(2kg)
Bằng cấp:100 sao
trân châu Đen(2kg)
Thử nghiệm túi:85K
Thể loại:ăn>Nấu ăn với Làm bánh
 
Trà hồng Cà phê
Bằng cấp:80 sao
Trà hồng Cà phê
Thử nghiệm túi:45K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Nước Dâu tây
Bằng cấp:90 sao
Nước Dâu tây
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Dưa bở Tân Cương
Bằng cấp:90 sao
Nước Dưa bở Tân Cương
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Bạc hà
Bằng cấp:90 sao
Đường Bạc hà
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước xoài
Bằng cấp:90 sao
Nước  xoài
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước Cranberry
Bằng cấp:90 sao
Nước Cranberry
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Nước dứa
Bằng cấp:90 sao
Nước dứa
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Cà phê trà đen
Bằng cấp:90 sao
Cà phê trà đen
Thử nghiệm túi:55K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Bột cà phê
Bằng cấp:80 sao
Bột cà phê
Thử nghiệm túi:70K
Thể loại:Bột>cà phê
 
Trà xanh nhẹ X401
Bằng cấp:90 sao
Trà xanh nhẹ X401
Thử nghiệm túi:60K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Ch̀è xanh ô long trộn trà hồng cà phê
Bằng cấp:90 sao
Ch̀è xanh ô long trộn trà hồng cà phê
Thử nghiệm túi:85K
Thể loại:Lá trà>TRà ô long
 
Nước Dâu tằm
Bằng cấp:90 sao
Nước Dâu tằm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 
Đường Đen
Bằng cấp:90 sao
Đường Đen
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Hoa bụt giấm
Bằng cấp:90 sao
Hoa bụt giấm
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Hoa Cỏ
 
Nước nho
Bằng cấp:90 sao
Nước nho
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>Nước trái cây
 

 1 2 3 4 5 6  
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Trà sữa nguyên liệu bán buôn