Bán buôn Lá trà-Trà sữa nguyên liệu bán buôn  
         
 
 
Bán buôn Lá trà
Trà hồng Mật
Bằng cấp:3 sao
Trà hồng Mật
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Dày trà xanh X501
Bằng cấp:4 sao
Dày trà xanh X501
Thử nghiệm túi:65K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Trà hoa đậu biếc
Bằng cấp:4 sao
Trà hoa đậu biếc
Thử nghiệm túi:80K
Thể loại:Lá trà>Hoa khô
 
trà Hồng H401
Bằng cấp:4 sao
trà  Hồng H401
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Bột matcha Trà xanh
Bằng cấp:4 sao
Bột matcha Trà xanh
Thử nghiệm túi:30K
Thể loại:Bột>Bột ăn liền
 
Trà hồng Bá tước
Bằng cấp:3 sao
Trà hồng  Bá tước
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Trà bí đao
Bằng cấp:4 sao
Trà bí đao
Thử nghiệm túi:20K
Thể loại:SI RÔ>SI RÔ Đường
 
Trà hồng Cà phê
Bằng cấp:3 sao
Trà hồng Cà phê
Thử nghiệm túi:45K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
trà Hồng -H305
Bằng cấp:3 sao
trà Hồng  -H305
Thử nghiệm túi:50K
Thể loại:Lá trà>trà Hồng
 
Trà xanh nhẹ X401
Bằng cấp:4 sao
Trà xanh nhẹ X401
Thử nghiệm túi:60K
Thể loại:Lá trà>trà xanh
 
Lọc trà(Bình cắm điện giữ nhiệt chuyên dụng)
Bằng cấp:3 sao
Lọc trà(Bình cắm điện giữ nhiệt chuyên dụng)
Giá cả:300K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Xẻng xúc đá (Lớn)
Bằng cấp:4 sao
Xẻng xúc đá (Lớn)
Giá cả:250K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Nhiệt kế điện tử (-25 đến 300 độ)
Bằng cấp:4 sao
Nhiệt kế điện tử (-25 đến 300 độ)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Hẹn giờ
Bằng cấp:4 sao
Hẹn giờ
Giá cả:80K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Đồ uống Khóa học Công trình
Bằng cấp:5 sao
Đồ uống Khóa học Công trình
Liên lạc với chúng tôi !
Thể loại:Đồ uống Dạy học>Đồ uống Trà sữa Dạy học
 
Đồ uống Khóa học Công trình
Bằng cấp:5 sao
Đồ uống Khóa học Công trình
Liên lạc với chúng tôi !
Thể loại:Đồ uống Dạy học>Đồ uống Trà sữa Dạy học
 
Bình cắm điện giữ nhiệt 18 lít(Màu Vàng)
Bằng cấp:4 sao
Bình cắm điện giữ nhiệt 18 lít(Màu Vàng)
Giá cả:2000K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Thiết bị
 
Máy nước điện tử(30 lít)
Bằng cấp:3 sao
Máy nước điện tử(30 lít)
Giá cả:4670K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Thiết bị
 
Khăn lau loại to dài
Bằng cấp:3 sao
Khăn lau loại to dài
Giá cả:20K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Miếng sắt kỳ xoong nồi
Bằng cấp:3 sao
Miếng sắt kỳ xoong nồi
Giá cả:80K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Màu trắng bàn chải
Bằng cấp:3 sao
Màu trắng bàn chải
Giá cả:35K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Giỏ đựng ống hút(Táo)
Bằng cấp:4 sao
Giỏ đựng ống hút(Táo)
Giá cả:250K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Cốc nhựa 100cc
Bằng cấp:4 sao
Cốc nhựa 100cc
Giá cả:20K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Thìa có lỗ Để vứt trân châu
Bằng cấp:3 sao
Thìa có lỗ  Để vứt trân châu
Giá cả:50K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Xẻng xúc đá (Trung bình)
Bằng cấp:4 sao
Xẻng xúc đá (Trung bình)
Giá cả:200K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Lắc 350cc
Bằng cấp:4 sao
Lắc 350cc
Giá cả:150K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Đồ uống Khóa học Công trình
Bằng cấp:5 sao
Đồ uống Khóa học Công trình
Liên lạc với chúng tôi !
Thể loại:Đồ uống Dạy học>Đồ uống Trà sữa Dạy học
 
Máy ép nắp li(Hoàn toàn tự động)
Bằng cấp:4 sao
Máy ép nắp li(Hoàn toàn tự động)
Giá cả:8800K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Thiết bị
 
Bình cắm điện giữ nhiệt 18 lít
Bằng cấp:4 sao
Bình cắm điện giữ nhiệt 18 lít
Giá cả:2000K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Thiết bị
 
Máy ép nắp li(Bán tự động)
Bằng cấp:3 sao
Máy ép nắp li(Bán tự động)
Giá cả:5280K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Thiết bị
 
Thùng đựng rác
Bằng cấp:3 sao
Thùng đựng rác
Giá cả:80K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 
Túi đựng rác
Bằng cấp:3 sao
Túi đựng rác
Giá cả:100K
Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình
 

 1 2  
Nhãn liên quan:  

Bán buôn Lá trà

Trà sữa nguyên liệu bán buôn


 
  Bán buôn Lá trà